Svenska Skolan Rhein-Neckar
Schwedischer Schulverein Rhein-Neckar e.V.

Om skolan / Über die Schule

Svenska Skolan Rhein-Neckar grundades för att ge svensktalande barn i Rhein-Neckar området (runt Heidelberg / Mannheim / Ludwigshafen) en möjlighet att få undervisning på och i sitt modersmål. Skolan är öppen för alla elever som har minst en svensk förälder och där svenskan är ett levande språk i hemmet. Familjen måste dessutom vara medlem i skolföreningen.

Skolan ger kompletterande undervisning i det svenska språket. Dessutom vill vi förmedla kunskaper om svensk kultur, historia, geografi och samhällskunskap, allt för att stärka barnens svenska identitet.

Undervisningen följer skolverkets läroplaner. Verksamheten finansieras av en årlig skolavgift och statsbidrag från skolverket.

Undervisningen ges i två grupper:

  • måndagar,  16:00 – 17:30, varannan vecka träffas vi på Internationale Gesamtschule Heidelberg, (IGH), Baden Badener Str. 14, Heidelberg-Rohrbach, och varannan vecka träffas vi online
  • lördagar, 09:00 – 11:00, online kombinerat med 1-2 studiebesök / termin.

På måndagar i IGH finns det en miniskolegrupp för barn under 6 år och deras föräldrar, samma tid och plats som skolundervisningen. Mer information finns under "Miniskolan".


Die Schwedische Schule Rhein-Neckar wurde gegründet, um schwedischstämmigen Kindern im Rhein-Neckar-Gebiet (Großraum Heidelberg / Mannheim / Ludwigshafen) die Möglichkeitzu zu bieten, Unterricht in ihrer Muttersprache zu erhalten.
Um am Unterricht teilnehmen zu können, muss mindestens ein Elternteil schwedisch und die Familie Mitglied im Schulverein sein.

Die Schule erteilt ergänzenden Unterricht in schwedischer Sprache.
Außerdem wollen wir Kenntnisse über die schwedische Kultur, Geschichte, Geografie und Gemeinschaftskunde vermitteln, um die schwedische Identität der Kinder zu stärken.

Der Unterricht folgt den Lehrplänen des schwedischen Skolverket.

Die Tätigkeit wird durch ein jährliches Schulgeld und staatliche Zuschüsse des Skolverket finanziert.

Der Unterricht findet in zwei Gruppen statt:

  • montags, 16:00 – 17:30, Internationale Gesamtschule Heidelberg (IGH), Baden Badener Str. 14, Heidelberg-Rohrbach
  • samstags, 09:00 – 11:00, online kombiniert mit Studienbesuche

Montags gibt es in der IGH zur gleichen Zeit eine Minischulegruppe für Kinder unter 6 Jahren und deren Eltern. Mehr Information dazu gibt es unter "Miniskolan".