Svenska Skolan Rhein-Neckar
Schwedischer Schulverein Rhein-Neckar e.V.
, Rayer Josepha

Förstärkning till Lärar-Teamet Sökes!

Svenska Skolan Rhein-Neckar söker lärarförstärkning inför läsåret 2024/2025.

Svenska Skolan Rhein-Neckar söker förstärkning inför läsåret 2024/2025. Vi letar i första hand efter dig som har svenska som modersmål (eller motsvarande språknivå), är bosatt i Rhein-Neckar-området och tycker att det är roligt att jobba med barn. Undervisningen riktar sig till barn, huvudsakligen i åldrarna 6-15 år och innefattar både online- och närundervisning. Fördelningen kan i princip bestämmas fritt mellan lärare och elever.

Undervisningsspråket är svenska och vi följer svensk läroplan för kompletterande undervisning i svenska. En avslutad pedagogisk utbildning är ett plus men inget måste. Terminsplaneringen sker i nära samarbete med styrelsen och det finns möjlighet att få ytterligare stöd för att få insikt i lärarrollen och planeringen.

Undervisningen sker i nuläget i en grupp med barn mellan 6-15 år som träffas ungefär en gång i veckan: en fjärdedel av undervisningen ges som närundervisning i Heidelberg på måndagar 16:15-17:45 och tre fjärdedelar av undervisningen sker online (växelvis på måndag eftermiddag, onsdag eftermiddag eller lördag förmiddag. Studiebesök under veckoslut anordnas av lärarna och/eller av styrelsen. Veckodagar, tider och platser inför läsåret 2024/25 kan anpassas i samråd med dig som tillträdande lärare och det befintliga lärar-teamet. I Heidelberg finns även en grupp med mindre barn mellan 1-5 år som hålls ihop av en befintlig pedagog. 

Fram till juni 2024 finns det möjlighet att jobba parallellt med vårt nuvarande lärar-team för få insikt om hur det hela fungerar. Om du vill veta mer om Svenska Skolan Rhein-Neckar så hör gärna av dig via vår hemsida www.svenska-skolan-rhein-neckar.de eller skicka en ansökan till info [at] svenska-skolan-rhein-neckar.de.

Vi ser fram emot din ansökan!