Svenska Skolan Rhein-Neckar
Schwedischer Schulverein Rhein-Neckar e.V.
, Elster Jenny

Skolrapport 2022

Rapport om skolverksamheten under kalenderåret 2022

Svenska skolan Rhein-Neckar har under det gångna året fortsatt att ha lektioner uppdelade i två grupper – en grupp med lektioner på måndagar och en med lektioner på lördagar. Måndagsgruppen har lektioner i Heidelberg, medan lördagsgruppen har lektionerna online. Ett par gånger per termin träffas båda gruppena fysiskt för gemensama lektioner och aktivititer.

Information om läsåret 2022

Måndagsgruppen

I måndagsgruppen jobbade vi under våren med vikingar och andra tidsepoker. Vi läste Sigridsagor, en samling texter utgivna av Nordiska Museet, där olika historiska skeenden åskådliggörs i texter om en flicka vid namn Sigrid. Vi pratade även om veckodagarnas namn och varifrån de kommer. Utöver temat jobbade de mindre barnen i SKRIV-böckerna och de större i ZOOM-böckerna.

Under hösten såg vi oss runt i Sverige. Vi läste Nils Holgersson och pratade om Sveriges olika delar, sevärdheter, städer och naturtyper. Vi avslutade temat med att prata om samerna och hur de lever nuförtiden. Utöver temat jobbade alla barn i SKRIV-böcker.

 

Lördagsgruppen

Under våren fortsatte vi på historietemat och prata om medeltiden och fram tills idag. I samband med detta besökte vi slottet i Heidelberg, där vi fick en guidad tur på svenska. På var andra fysiska träff för terminen träffades vi i Heidelberg och spelade spel med historieankytning – kubb och kast med hästsko. Terminen avslutades med den årliga midsommarfesten med strålande väder, svensk mat och allsång.

Inför höstterminen slutade Ing-marie som lärare. Christopher har fortsatt som lärare tillsammans med stöd från Simon Stehmeier. Lördagsgruppen hade ett rekortstort intresse med 16 anmälningar. Precis som tidigare läsår var deltagandet väldigt högt på onlinelektionerna.

Höstterminen började med en ”kick-off” på idrottsplatsen i Eppelheim där vi tävlade mot andra svenska klasser runt om i världen i längdhopp, springning och kulkastning genom att skicka in våra resultat. Vår skolgrupp vann tre medaljer.

Höstens tema var sverige och svensk geografi. Vi lärde oss om landskap, städer, och natur i sverige. Vi besökte Felsenmeer för att klättra på stora stenar och jämförde med hur det ser ut på höga kusten i sverige. Terminen avslutades med ett Lucia-tåg på IKEA, samt vår egen julfest där vi också hade ett luciafirande.