Svenska Skolan Rhein-Neckar
Schwedischer Schulverein Rhein-Neckar e.V.
, Christopher Federsel

Studiebesök på BASF i Ludwigshafen

BASF, ett av världens största kemiföretag, har sitt huvudkontor och en stor industripark i Ludwigshafen där ungefär 30 000 människor arbetar. Under hösten har vi i svenska skolan som tema ”uppfinningar” och i och med detta organiserade vi ett studiebesök på BASF lördagen den 9 oktober.

Studiebesöket var uppdelat i två delar – en mycket uppskattad experimentel del där barnen fick experimentera och analysera kring vitaminer och mat. Under den andra delen av besöket åkte vi med buss genom den stora industriparken och fick se hur alla kemianläggningar är uppbyggda och sammankollade genom ledningar.

Det fanns ett stort intresse från barnen att delta pa studiebesöket, och experiment-stationen var extra uppskattad. Vi kommer fortsätta med tema uppfinningar under hösten och barnen får lära sig mer om Alfred Nobel, andra svenska uppfinningar och även fundera kring egna uppfinningar. Vi kommer även planera in ytterligare ett studiebesök under våren 2022 som kommer ha anknytning till det temat vi då kommer adressera.