Svenska Skolan Rhein-Neckar
Schwedischer Schulverein Rhein-Neckar e.V.

Om skolan / Über die Schule

Svenska Skolan Rhein-Neckar grundades för att ge svensktalande barn i Rhein-Neckar området (runt Heidelberg / Mannheim / Ludwigshafen) en möjlighet att få undervisning på och i sitt modersmål. Skolan är öppen för alla elever som har minst en svensk förälder och där svenskan är ett levande språk i hemmet. Familjen måste dessutom vara medlem i skolföreningen.

Skolan ger kompletterande undervisning i det svenska språket. Dessutom vill vi förmedla kunskaper om svensk kultur, historia, geografi och samhällskunskap, allt för att stärka barnens svenska identitet.

Undervisningen följer skolverkets läroplaner. Verksamheten finansieras av en årlig skolavgift och statsbidrag från skolverket.

Undervisningen ges för tillfället i en grupp och sker omväxlande på måndagar och lördagar samt genom studiebesök under vissa veckoslut (kalendern här på hemsidan visar aktuella undervisningsdagar och -tider samt plats):

  • måndagar,  16:15 – 17:45 på Internationale Gesamtschule Heidelberg, (IGH), Baden Badener Str. 14, Heidelberg-Rohrbach, eller online
  • lördagar, 9:30 – 11:00 online
  • minst 2 studiebesök / termin.

På måndagar på IGH finns det en miniskolegrupp för barn under 6 år och deras föräldrar, samma tider som skolundervisningen. Mer information finns under "Miniskolan".


Die Schwedische Schule Rhein-Neckar wurde gegründet, um schwedischstämmigen Kindern im Rhein-Neckar-Gebiet (Großraum Heidelberg / Mannheim / Ludwigshafen) die Möglichkeitzu zu bieten, Unterricht in ihrer Muttersprache zu erhalten.
Um am Unterricht teilnehmen zu können, muss mindestens ein Elternteil schwedisch und die Familie Mitglied im Schulverein sein.

Die Schule erteilt ergänzenden Unterricht in schwedischer Sprache.
Außerdem wollen wir Kenntnisse über die schwedische Kultur, Geschichte, Geografie und Gemeinschaftskunde vermitteln, um die schwedische Identität der Kinder zu stärken.

Der Unterricht folgt den Lehrplänen des schwedischen Skolverket.

Die Tätigkeit wird durch ein jährliches Schulgeld und staatliche Zuschüsse des Skolverket finanziert.

Der Unterricht findet zurzeit in einer Gruppe statt, abwechselnd montags und samstags, sowie durch Studienbesuche an ausgewählten Wochenenden (die Kalendereinträge hier auf der Homepage enthalten Informationen zu Tag, Uhrzeit und Ort):

  • montags, 16:15 – 17:45, Internationale Gesamtschule Heidelberg (IGH), Baden Badener Str. 14, Heidelberg-Rohrbach, oder online
  • samstags, 9:30 – 11:00 online
  • mindestens 2 Studienbesuche / Halbjahr

Montags gibt es in der IGH zur gleichen Zeit eine Minischulegruppe für Kinder unter 6 Jahren und deren Eltern. Mehr Information dazu gibt es unter "Miniskolan".